Andreas Lindell 30/09/2020

Godmorgon!!
Jag tog det ca 3 månader sist och ökade redan efter 1 månad mellan 5-10kg/hantel i hantelpress. Hade lite problem me mitt högra knä också innan dessa men det försvann efter typ 2 månader och jag kunde lätt ta 50kg mer än tidigare i benböj. Massan vet jag inte har inte vägt mig alls, men märkte på mina axlar och att jag fick en bättre hållning också
Otroligt bra produkt ni skapat o kommer köra detta hela hösten vintern o våren o se vad detta ger mig denna gången men ser fram emot det väldigt mycke.
ENG::I took it about 3 months last time and increased already after 1 month between 5-10kg / dumbbell in dumbbell press. Had a little problem with my right knee also before these, but it disappeared after 2 months and I could easily take 50kg more than before in squats. The mass I don't know, I have not weighed myself at all but noticed on my shoulders and that I got a better posture as well. Incredibly good product you have created and will take this all autumn winter and spring and see what this gives me this time but look forward to it very much.

Mikael N 25/05/2020

Started with Herbull on the 17th of April

Bench press from 187.5 - 200 (205 but not nothing.
April 17th I did deadlift 185 but released my grip
Deadlift from 185 - 225kg in six days.
Today I did deadlift 225kg without straps.

Had 187.5 kg in bench before I started with Herbullerbull.
Today I did 2x190kg, 1x195kg and 1x200kg
Thanks to herbull I am 30 kg over the Swedish record in bench press
Herbull is insane
Mikael Nilsson, Falkenberg

David S. 25/05/2020

ENG: Hi. On April 22, I bought Herbull. Then I thought I should measure and see the effect. Last year I used it there were big effects. This time I wanted to measure and see. Check out the results in less than four weeks! I am not a beginner and 40 years .. so it is an old man who gets these results ... not a testosterone aged 25 years !. I measure with muscle scanner https://www.skulpt.me/muscle_quality, where you measure muscle quality. Look here .. it's less than a month.
For those who do not understand, this is huge! My arm increased about 1.5 cm and I lost between 15-17% fat on my biceps. My biceps-clean muscles increased L 7% and R 13%. Triceps L 4.5% and R 4%, fat loss L 10.5% and R 7%, forearm muscle gain L 9%, R 7%, fat loss L 8%, R 13%

David S. 25/05/2020

SWE: Hej . Den 22 april köpte jag Herbull. Då tänkte jag att jag borde mäta och se effekten. Förra året jag använde det var det stora effekter. Den här gången ville jag mäta och se. Kolla in resultaten på mindre än fyra veckor! Jag är inte en nybörjare och 40 år .. så det är en gammal man som får dessa resultat ... inte en testosteron fylld 25 åring!. Jag mäter med muskelscanner https://www.skulpt.me/muscle_quality, där du mäter muskelkvaliten. Titta här .. det är mindre än en månad.
För dem som inte förstår, detta är enormt ! Min arm ökade cirka 1,5 cm och jag tappade mellan 15-17% fett på min biceps. Mina biceps-rena muskler ökade L 7% och R 13%. Triceps L 4,5% och R 4%, fettminskning L 10,5% och R 7%, underarm muskelökning L 9%, R 7%, fettminskning L 8%, R 13%

Micke 19/04/2020

På mindre än en vecka har jag ökat min bänkpress från 195 kg till 200 kg.. Så sjukt nöjd med Herbull